ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ | new punjabi movie 2022 | Punjabi Natak |Punjabi Short Film |Mansa @Pendu Virsa ​

ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ | new punjabi movie 2022 | Punjabi Natak |Punjabi Short Film |Mansa @Pendu Virsa ​

23/09/2022 Off By admin

film

ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ | new punjabi movie 2022 | Punjabi Natak |Punjabi Short Film |Mansa @Pendu Virsa ​


ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ | pekeya di dushman | new punjabi movie 2022 | Punjabi Natak |Punjabi Short Film |Mansa @Pendu Virsa ​

instagram – https://www.instagram.com/pendu4virsa/
facebook -https://www.facebook.com/MansaVirsa

Contact no. – 9876256925 – Veer Singh Parmar ( ਜੱਸਾ )

ਠੱਗ ਪੁਲਸੀਆ –
https://youtu.be/vRAUJsELAmI

ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ –
https://youtu.be/REUxKZRyjGM

ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤਾਈ –
https://youtu.be/s9OC6KJIDCw

ਵਹਿਮੀ ਜੇਠਾਣੀ –

ਸਿਰਫਿਰੀ ਨੂੰਹ –
https://youtu.be/EDFVm8j2lWI

ਧੀ ਦੇ ਵੈਰੀ –
https://youtu.be/jGLqr2IAqs8

ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਬੇਅਕਲ –
https://youtu.be/Yf1TAO25SZY

ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ –
https://youtu.be/A7sLwIo_ZbQ

ਭੂਆ ਤੋਂ ਬਦਲਾ –
https://youtu.be/PgmTrJr7Hl4

ਭੂਆ ਅੜਬ ਮਾਸੀ ਅੱਥਰੀ –
https://youtu.be/U5wYn_DrtlU

ਲਾਲਚੀ ਸਹੁਰੇ –
https://youtu.be/Nd5r7UVH21c

ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਭੁੱਖੜ –
https://youtu.be/fM5IENQWdpo

ਰੱਖੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭੈਣ ਦੀ –
https://youtu.be/zMlPoR8I1BI

ਚੋਰ ਦੀ ਭੈਣ –
https://youtu.be/FM9mQA7wtSs

ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਨੀ –
https://youtu.be/FM9mQA7wtSs

ਘਤਿੱਤੀ ਨੂੰਹ –

ਸੱਸ ਸੱਪ ਨੂੰਹ ਨਿਓਲਾ –
https://youtu.be/jrhSCaUVCIk

ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸੱਸ –
https://youtu.be/SaBjdwwRlYM

ਵੈਲੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ –
https://youtu.be/Sl76_-7Jr3k

ਘਰ ਜਵਾਈ –
https://youtu.be/ufv-FiX3LY0

ਚਲਾਕ ਕੁੜਮਣੀ –
https://youtu.be/BDF-uJ8-1ns

ਦੋ ਸੱਸਾਂ –
https://youtu.be/YPfdaUxjjAo

ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ –

ਚਲਾਕ ਧੀ ਮੂਰਖ ਮਾਂ –

ਵਹਿਮਣ ਤੀਵੀਂ –
https://youtu.be/LmgD99VeZUM

ਗੱਪੀ ਨੂੰਹ-
https://youtu.be/4QcyUB8suiM

ਸੱਸ ਸਿਆਣੀ ਨੂੰਹ ਨਿਆਣੀ –
https://youtu.be/wuCtZ97mmOI

ਹੰਕਾਰਿਆ ਸਾਢੂ –
https://youtu.be/JkNZ1O9ZvAc

ਨੂੰਹ ਦਾ ਬਦਲਾ –
https://youtu.be/_9BidnLlVOQ

ਕਮਲੀ ਸੱਸ –

ਧੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰਹ ਫਿਟਕਾਰੀ –
https://youtu.be/AKAGfSGlg48

ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ –
https://youtu.be/xm8OlZ0LbJ0

ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੂਤ –
https://youtu.be/-9Qve55egYI

ਭੁੱਕੀ ਖਾਣੀ ਜਨਾਨੀ –
https://youtu.be/E00ASb1cZxM

ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਨੂੰਹ –
https://youtu.be/p3nq9JH1jg4

ਕੰਜੂਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ –
https://youtu.be/nwpiuOI2oHU

ਫੌਜਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ –
https://youtu.be/1vwa2ji3Yvs

ਨੂੰਹਾਂ –
https://youtu.be/zDhx0fAAGmw

ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ –

ਬੇਈਮਾਨ ਦਰਾਣੀ –

ਭਲੱਕੜ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ –

ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ –
https://youtu.be/5e65K6il8zU

ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੋਨ –

ਚੋਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ –

ਲਾਲਚੀ ਧੀ ਜਵਾਈ –
https://youtu.be/c0ZuIAnKNVU

ਪਾਥੀ ਚੋਰਨੀ –
https://youtu.be/RmDBQ6KVezY

ਭੁੱਖੜ ਸਹੁਰੇ –

ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਬਹੂ –

ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ –
https://youtu.be/S5ol2OEMQ3I

ਠੱਗ ਬਾਬਾ –

ਲਾਲਚੀ ਨਣਦ ਭਰਜਾਈ –

ਤੀਮੀਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ –

ਅਮੀਰ ਨੂੰਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰਹ –

ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ –
https://youtu.be/Td6FinJPgBk

ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ੳਹਲੇ –

ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ –

ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਰੀਸ –

ਕੰਮਚੋਰ ਨੂੰਹ –

ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ –

ਬੋਲੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁਆੜੇ –

ਚੋਰਨੀ ਨੂੰਹ –

ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ –

ਬਾਂਝ ਨੂੰਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ –

ਛੜਾ ਜੇਠ –
https://youtu.be/1l4vWPoiuPo

ਚਾਦਰੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨੰਗ –

ਭੈਣ ਜਾਂ ਡੈਣ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ –

ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ

ਅੜਬ ਭਰਜਾਈ ਨਣਦ ਨੇ ਖੜਕਾਈ –
https://youtu.be/Qv0iehqa0P0

ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨਣ –
https://youtu.be/wnigsweOOlE

ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ –
https://youtu.be/qt1YR0KqLro

ਸੱਸ ਭੁਚਾਲ ਨੂੰਹ ਅੱਗ ਦੀ ਨਾਲ –
https://youtu.be/qt1YR0KqLro

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੀ –
https://youtu.be/ZKiulmKgGg8

ਨਣਦ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਇਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ –
https://youtu.be/Lw7CG3716zE

ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ –
https://youtu.be/_gm9rCwo1jQ

ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਕਤਲ –
https://youtu.be/fPoxAAfzD3w

ਕਰਵਾ ਚੌਥ 2021 –
https://youtu.be/H4OmLmvujU8

Story Writer – Taini Kotkapura (9988105100)
This work is subjected to copyright . All rights of this property are reserved to Pendu Virsa.

Note – If anyone uploads any of our videos or a part of video on any social media platform [ without permission ] , their page will be reported immediately and can be a subject to legal proceedings.

ਨੋਟ – ਸਾਡੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ youtube ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

SUBSCRIBE OUR CHANNEL TO WATCH MORE VIDEOS .
STAY TUNED .

#newpunjabimovie2021
#penduvirsa
#punjabivirsa
#maa
#ਸੱਸ
#sasnooh
#nooh
#kabbinooh
#kabbisas
#bapu
#2021
#punjabi
#natak
#beganidhee
#nashe
#jindagi
#sukhpal
#jassa
#Suit
#nooh
#suit
#suitandishaukeen
#ardabbharjai
#bhabi
#bharjai
#nanad
#adabbharjainanadnekhadkai
#shadaajeth
#jeth
#drani
#bhradadukh
#bhra
#dukh
#electionresults
#elections2022
#maa
#matraimaa
#faujan
#fouji
#foujannaldhakka
#kanjoos
#kanjoosidigharwali
#gharwali

الصفحة الرئيسية

المصدر